ดูดวิญญาณ

ทำลายมินเนี่ยนหนึ่งตัว ฟื้นฟูพลังชีวิต 3 แต้ม[b]ให้ฮีโร่ของคุณ

มุกตลกของการ์ด

คุณไม่ควรดูดวิญญาณของตัวเอง เพราะมันอาจทำให้[b]เกิดวัฏจักรที่วนเป็นงูกินหางไม่สิ้นสุด

Card Sounds