ปรับตัวตามสภาพ

ปรับตัว ให้มินเนี่ยน[b]ฝ่ายเดียวกันหนึ่งตัว

มุกตลกของการ์ด

จงร้องขอการไถ่บาป แต่ถ้าไม่ได้ผลก็จงขอให้มีเขาเพิ่มหรือฟันใหญ่ขึ้น