แชมเปี้ยนไพรมัลฟิน

เสียงสุดท้าย: นำเวทมนตร์[b]ทั้งหมดที่คุณร่ายใส่มินเนี่ยน[b]ตัวนี้กลับขึ้นมือคุณ

มุกตลกของการ์ด

แน่นอนว่าคุณจะได้ของคืน แต่ต้องข้ามศพเขาไปก่อน!

Card Sounds