หัวใจแห่งไฟร์พลูม

เควสต์: เล่นมินเนี่ยน ยั่วยุ 7 ตัว
รางวัล: ซัลฟิวราส

มุกตลกของการ์ด

อะไรเอ่ยใหญ่เท่าภูเขาไฟ? เถ้าภูเขาไฟ

Card Sounds