เสียงสะท้อนจากวิญญาณ

มอบ "เสียงสุดท้าย: นำ
การ์ดนี้กลับขึ้นมือคุณ" ให้
มินเนี่ยนทั้งหมดของคุณ

มุกตลกของการ์ด

เรียกได้ว่าพวกเขา… “เข้าถึงจิตวิญญาณ”