เนเธอร์พอร์ทัล

เปิดประตูมิติถาวรที่เรียกอิมพ์ 3/2 ออกมาในสนาม