จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

เพิ่มพลังชีวิตของ[b]มินเนี่ยนหนึ่งตัวเป็น[b]สองเท่า

มุกตลกของการ์ด

พลังชีวิตคูณสองมาพร้อมความสนุกคูณสอง!