เตรียมพร้อม

เวทมนตร์ใบถัดไป[b]ที่คุณร่ายในเทิร์นนี้[b]มีค่าร่ายลดลง (2)

มุกตลกของการ์ด

จงเตรียมพร้อม - คติของโร้ก และลูกเสือ