กับดักเยือกแข็ง

กับดัก: เมื่อมินเนี่ยนศัตรูโจมตี ส่งมินเนี่ยนตัวนั้นกลับขึ้นมือ[b]เจ้าของ เพิ่มค่าร่ายขึ้นอีก (2)

มุกตลกของการ์ด

โห เย็นชาว่ะ - คำพูดเมื่อเจอกับดักเยือกแข็ง หรือถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี