เนตรสัมผัสวิญญาณ

จั่วการ์ดหนึ่งใบ ผ่าเหล่า: จั่วการ์ด[b]อีกหนึ่งใบ

มุกตลกของการ์ด

"เลือกหนึ่งใบ ใบไหนก็ได้! แต่ควรเป็นใบซ้ายสุดหรือขวาสุด"