ผู้พิทักษ์เอกวินน์

ความเสียหายเวท +2
เสียงสุดท้าย: มินเนี่ยนใบถัดไป[b]ที่คุณจั่วได้รับสืบทอดพลังนี้

มุกตลกของการ์ด

เธอเป็นแม่ของเมดิฟห์ คุณไม่มีทางทำให้เธอ[b]ผิดหวังกว่าที่เป็นอยู่ได้หรอก