อาละวาด

มอบ +3/+3[b] ให้มินเนี่ยนหนึ่งตัวที่มี[b]พลังชีวิตไม่เต็ม

มุกตลกของการ์ด

มินเนี่ยนโกรธ มินเนี่ยนทุบ!