มุ่งมั่นพอประมาณ

พลังฮีโร่ เปลี่ยนพลังโจมตีและพลังชีวิต[b]ของมินเนี่ยนหนึ่งตัวเป็น 3