แนวป้องกัน

เรียกยาม 2/4 ที่มี ยั่วยุ หนึ่งคน ถ้ามันเป็น[b]มินเนี่ยนตัวเดียว[b]ของคุณ เรียกเพิ่มอีกหนึ่งคน

มุกตลกของการ์ด

พันธมิตรและชนเผ่าร่วมมือกัน[b]เพื่อควบคุมจำนวนคนหลบหนี[b]ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้