ปราสาท

พลังฮีโร่
ย้ายมินเนี่ยนฝ่ายเดียวกัน[b]หนึ่งตัวไปทางซ้าย ใช้ซ้ำได้