อเวจีบิดเบี้ยว

ทำลายมินเนี่ยน[b]ทั้งหมด

มุกตลกของการ์ด

อเวจีบิดเบี้ยวนั้นเป็นสถานที่ที่ไร้รูปร่าง และเต็มไปด้วย[b]เวทมนตร์ ภาพลวงตา และมินเนี่ยนที่ถูกทำลาย