นักเก็บ

เสียงสุดท้าย: จั่วการ์ดหนึ่งใบ

มุกตลกของการ์ด

เห็นอะไรตกพี่แกเก็บหมด

Card Sounds