รยางค์ขวางโชว์

เสียงสุดท้าย: ผนึกความสามารถ มินเนี่ยนทั้งหมด

มุกตลกของการ์ด

โชว์นี้ฆ่าทุกคนตายเรียบ!