รถไฟเหาะตกราง

คำรามสู้ศึก: เรียกคนเล่น[b]เครื่องเล่น 1/1 ที่มี จู่โจม ตามจำนวนมินเนี่ยนในมือคุณ

มุกตลกของการ์ด

อะไรก็ตามที่ไม่ได้ฆ่าคุณ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "ประสบการณ์" การนั่ง