คทาของริงมาสเตอร์

หลังจากฮีโร่ของคุณโจมตี มอบ +1/+1 ให้เครื่องจักร มังกร และโจรสลัด[b]อย่างละใบในมือคุณ

มุกตลกของการ์ด

เครื่องจักร มังกร และโจรสลัดเดินเข้าไปในปาก[b]ที่อ้ากว้างของเทพโบราณ เครื่องจักรกรอบเกินไป มังกรร้อนเกินไป แต่โจรสลัดกำลังดี