บุตช์

จู่โจม
ได้รับ +1/+1 ต่อสัตว์ฝ่ายคุณ[b]แต่ละตัวที่ตายในเกมนี้