พิษไบรอาร์ธอร์น

มอบพลังโจมตี +3 ให้มินเนี่ยนหนึ่งตัว