คลาสที่สอง: ชาแมน

เพิ่มการ์ดชาแมน[b]ลงในเด็คของคุณ