มรณศึกษา

ค้นพบ มินเนี่ยน เสียงสุดท้าย หนึ่งใบ มินเนี่ยนเสียงสุดท้ายใบถัดไป[b]ของคุณมีค่าร่ายลดลง (1)

มุกตลกของการ์ด

เนื้อหาค่อนข้างหนัก เพราะขนเยอะ