จิตวิญญาณโรงเรียน

สร้างความเสียหาย 2 แต้มให้มินเนี่ยนทั้งหมด สับผลึกวิญญาณ 2 ใบ[b]เข้าเด็คคุณ

มุกตลกของการ์ด

"มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูความรุนแรง"