ธรรมชาติคัดสรร

มอบ +4/+4 ให้มินเนี่ยน[b]ทั้งหมดในมือคุณ เด็คคุณ และสนามฝั่งคุณ

มุกตลกของการ์ด

บางครั้งผู้ที่ธรรมชาติคัดสรรให้อยู่รอด[b]ก็คือผู้ที่ฉลาดพอที่จะไม่ไปท้าตีท้าต่อยกับ[b]ทรีแอนท์ 6/6 เจ็ดตัว