น้ำยาไล่นากา

เปลี่ยนพลังโจมตีของ[b]นากาหิวโหยทั้งหมด[b]เป็น 1