วิญญาณธาตุน้ำ

แช่แข็ง ตัวละครที่ได้รับ[b]ความเสียหาย[b]จากการโจมตี[b]ของมินเนี่ยนนี้

มุกตลกของการ์ด

สุดยอดผลงานการ "ปั้นน้ำเป็นตัว"

Card Sounds