โบนัสคำรามสู้ศึก

มอบ +1/+1 ให้มินเนี่ยน[b]ทั้งหมดของคุณ[b]ที่มี คำรามสู้ศึก