ของขวัญวินเทอร์เวลที่ถูกขโมย

ค้นพบ สมบัติแบบสุ่ม ค่าร่ายของสมบัติลดลง