คางคกยักษ์

เสียงสุดท้าย: สร้าง[b]ความเสียหาย 1 แต้ม[b]ให้ศัตรูแบบสุ่ม

มุกตลกของการ์ด

สร้างความเสียหายเมื่อตายหยังเขียด

Card Sounds