ไอเย็นแผ่พุ่ง

แช่แข็ง มินเนี่ยนหนึ่งตัว[b]และมินเนี่ยนที่อยู่ติดกัน[b] สร้างความเสียหาย 1 แต้มให้พวกมัน

มุกตลกของการ์ด

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีไอเย็นเสริมพลัง ไอเย็นแปรสภาพ ไอเย็นควบคุม และอื่นๆ อีกสองสามสาย...