โทสะสุริยัน

สร้างความเสียหาย 3 แต้มให้มินเนี่ยน[b]หนึ่งตัว