ชักจูง

ก๊อปปี้มินเนี่ยน[b]ศัตรู[b]หนึ่งตัว และ[b]เพิ่มลง[b]ในมือคุณ

มุกตลกของการ์ด

"พอจะมีเวลาว่างสัก 2-3 ชั่วโมงต่อวันไหม..."