ปืนใหญ่มนตรา

โจมตีไม่ได้ หลังจากมินเนี่ยนที่อยู่ติดกันโจมตี สร้างความเสียหาย 2 แต้มให้[b]มินเนี่ยนศัตรูหนึ่งตัวสองครั้ง