ยักษ์เห็ดสนิมเหล็ก

เสียงสุดท้าย: สุ่มเรียกเครื่องจักรหนึ่งตัว