เติบโตเกินขนาด

ได้รับคริสตัลมานาเปล่า[b]สองอัน

มุกตลกของการ์ด

แซงการ์มาร์ช: เห็ดของเราใหญ่เท่าบ้าน