เดรดลอร์ดเสริมเหล็ก

ยั่วยุ เสียงสุดท้าย: เรียกเดรดลอร์ด 5/5 ที่มี สูบชีวิต

มุกตลกของการ์ด

ธาตุเหล็กสำคัญต่อผู้หญิงมากกว่าที่คุณคิด