ดาร์คแกลร์

หลังจากฮีโร่ของคุณ[b]ได้รับความเสียหาย ฟื้นฟู[b]คริสตัลมานาหนึ่งอัน

มุกตลกของการ์ด

ดวงตามืดของเขาจับจ้อง แต่มองเห็นแจ่มแจ้งดุจคริสตัล!