อัลทรูอิส ผู้ผ่าเหล่า

หลังจากคุณเล่นการ์ดใบ[b]ซ้ายสุดหรือขวาสุดในมือคุณ สร้างความเสียหาย 1 แต้ม[b]ให้ศัตรูทั้งหมด

มุกตลกของการ์ด

อัลทรูอิสทรยศอิลลิดันเพื่อเลือกทางเดินของ[b]ตัวเองในเอาท์แลนด์ โตแล้วจะทรยศใครก็ได้