ผู้ท้าชิงเผ่าวอร์มอล

คำรามสู้ศึก: เลือกมินเนี่ยนศัตรูหนึ่งตัว สู้กับมันจนตายไปข้าง!

มุกตลกของการ์ด

กฎเก่าแก่ของกลาดิเอเตอร์: ใครตายก่อนคนนั้นแพ้