เบ็ดตกปลาอันเดอร์ไลท์

หลังจากฮีโร่ของคุณโจมตี สุ่มเพิ่มเมอร์ล็อคหนึ่งใบ[b]ในมือคุณ

มุกตลกของการ์ด

"ข้าบอกว่าอยากได้แอชบริงเกอร์ ไม่ใช่ฟิชบริงเกอร์!"