กลืนกินเวทมนตร์

ผนึกความสามารถ มินเนี่ยนศัตรูหนึ่งตัว ผ่าเหล่า: จั่วการ์ดหนึ่งใบ

มุกตลกของการ์ด

โปรดใช้ความระมัดระวังขณะกินเวทมนตร์ดิบ[b]หรือเวทมนตร์ที่ปรุงไม่สุก