จอมพลังแรธสไปค์

ยั่วยุ
หลังจากมินเนี่ยนตัวนี้ถูกโจมตี สร้างความเสียหาย 1 แต้ม[b]ให้ศัตรูทั้งหมด

มุกตลกของการ์ด

คุณเกาหลังให้เธอ หลังของเธอจะเกาคุณกลับ