โอเวอร์ฟีนด์ร่างยักษ์

จู่โจม
หลังจากมินเนี่ยนตัวนี้โจมตี[b]แล้วฆ่ามินเนี่ยนได้ มันโจมตี[b]ได้อีกครั้ง

มุกตลกของการ์ด

ยักษ์ใหญ่ยักไหล่ไล่ยักษ์เล็ก