อสูรกายเออร์ซูล

เสียงสุดท้าย: เพิ่มวิญญาณเร่ร่อน 2/1 หนึ่งใบในมือคุณ

มุกตลกของการ์ด

เจ้าเผชิญหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าจาแร็กซ์ซัส!