หัวหน้าเซเทอร์

หลังจากฮีโร่ของคุณโจมตี เรียกเซเทอร์ 2/2

มุกตลกของการ์ด

แม้จะขาดทักษะการสื่อสาร แต่เขาก็ชดเชยด้วยทักษะ[b]การจัดสรรพนักงานอย่างทันท่วงที