ซุ่มโจมตี

กับดัก: หลังจากคู่ต่อสู้เล่น[b]มินเนี่ยน เรียกหน่วย[b]ซุ่มโจมตี 2/3 ที่มี พิษ

มุกตลกของการ์ด

ก่อบ-กิ๊บ-ก่อบ-กิ๊บ-ก่อบ ฉึก!