จ่าฝูง

มินเนี่ยน[b]ทั้งหมด[b]ของคุณ[b]ได้รับ +1/+1