เรเซอร์กอร์ ผู้ป่าเถื่อน

เมื่อจบเทิร์นของคุณ ได้รับ +2/+2 ต่อมังกร[b]แต่ละตัวที่คุณมี